Άδεια ασθενείας μέχρι δύο ημέρες κάθε φορά (εφόσον δεν ξεπερνά τις οκτώ συνολικά ημέρες τη σχολική χρονιά) μπορεί να εγκριθεί και αργότερα από το Υπουργείο χωρίς πιστοποιητικό γιατρού, με τη συμπλήρωση ειδικού τύπου από τον εκπαιδευτικό μόλις επιστρέψει στην εργασία του. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να προηγείται ή να έπεται Κυριακής, Δημόσιας, Θρησκευτικής ή σχολικής αργίας, άδειας απουσίας ή άδειας ασθενείας.

Η άδεια αυτή υπολογίζεται μέσα στην άδεια ασθενείας που δικαιούται ο εκπαιδευτικός.

Άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές μπορεί να παραχωρηθεί, με βάση πιστοποιητικό από αρμόδιο Ιατρικό Λειτουργό, μέχρι 42 εργάσιμες ημέρες σε κάθε σχολικό έτος.

Αν εκπαιδευτικός είναι ασθενής πέραν των 42 ημερών, εξετάζεται από κυβερνητικό ιατροσυμβούλιο το οποίο μπορεί να συστήσει χορήγηση και άλλης άδειας ασθενείας ως παράταση της άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές για περίοδο μέχρι 6 μήνες (βλέπε άρθρο 6 της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας σελ. 215 χορήγηση αδειών έκδοση ΟΕΛΜΕΚ/2004).