Ενημερώνουμε όλα τα μέλη της Οργάνωσής μας ότι η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μετατίθεται από τις 27 Ιανουαρίου 2022 στις 16 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη στις 17:00, μέσω TEAMS.

Όσα τα μέλη επιθυμούν να υποβάλουν εισηγήσεις ή οποιεσδήποτε παρατηρήσεις να το πράξουν γραπτώς προς το ΚΔΣ το αργότερο μέχρι τις 27/1/2022 η ώρα 12:00 στο φαξ: 22499156 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση oltek.t@cytanet.com.cy

Την επομένη μέρα, Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 θα γίνει ψηφοφορία για τις προτεινόμενες Καταστατικές Αλλαγές.  Δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στην διαδικτυακή Γενική Συνέλευση της 16ης Φεβρουαρίου 2022, όπως προνοείται από το καταστατικό της Οργάνωσής μας.

Κάλπες θα λειτουργήσουν σε όλες τις επαρχίες από τις 9:00 – 15:00 και από τις 16:00 – 18:00 στις ακόλουθες Τεχνικές Σχολές:

  • Γ’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
  • Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
  • Νέα Τεχνική Σχολή Λάρνακας
  • Τεχνική Σχολή Πάφου
  • Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου