ΕγγραφΗ Μέλους στην ΟΛΤΕΚ

Για την εγγραφή μέλους στην ΟΛΤΕΚ απαιτείται η συμπλήρωση του Έντυπου Υποβολής Αίτησης Εγγραφής Μέλους στην ΟΛΤΕΚ καθώς και η συμπλήρωση της Δήλωσης για Εγγραφή σε Συντεχνία και να παραδοθεί σε εκπρόσωπο του Επαρχιακού Γραφείου της Οργάνωσης.

Επιπρόσθετα χρειάζεται να συπληρωθούν ακόμα τέσσερα διαφορετικά έντυπα.  Ένα για συγκατάθεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ένα για έκδοση ταυτότητας και δύο για συμμετοχή στο Ταμείο Αλληλεγγύης.  ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ”