Διενεργήθηκε στις 16 Μαρτίου 2020 τηλεδιάσκεψη της γραμματείας της ΟΛΤΕΚ με τον ΔΜΤΕΕΚ κ. Μαρκάτζιη.
Ενημερωθήκαμε για τα βήματα που ακολουθούνται ως προς την λειτουργία των Τεχνικών Σχολών μετά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο . Ζητήσαμε και πήραμε την στήριξη της διεύθυνσης
για κάποια θέματα που πιθανό να προκύψουν με τις περιπτώσεις των συναδέλφων που δεν θα πρέπει να προσέλθουν τις επόμενες μέρες (ευπαθείς ομάδες, μικρά παιδιά κλπ) στα σχολεία άλλα και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας. Πιο λεπτομερής οδηγίες θα πάρουν οι συνάδελφοι από τους διευθυντές των σχολείων τους.