Η Γραμματεία της Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.,σε συνεδρίασή της μετά την πρώτη μέρα της επιστροφής των μαθητών στις Τεχνικές Σχολές όπου φοιτούν, προέβη σε αποτίμηση της κατάστασης.

Η πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των Τεχνικών Σχολών,πάρα τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες όλων μας, κύλησε ομαλά, λόγω της σκληρής δουλειάς που προηγήθηκε από τις διευθύνσεις των σχολείων, τους προγραμματιστές, αλλά και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Η προσέλευση των μαθητών ήταν καθολική και οι λιγοστές απουσίες σχετίζονταν με τα μέτρα προστασίας, βάση του πρωτοκόλλου υγιεινής.Τα μέτρα προστασίας τηρήθηκαν με προσοχή τόσο από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όσο και από το υπόλοιπο προσωπικό των σχολών και δεν παρατηρήθηκε κάποιο σημαντικό πρόβλημα.

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε αναφορικά με την εξαγγελία από το ΥΠΠΑΝ της απόφασης για παράλληλη διδασκαλία στην τάξη με εξ αποστάσεως διδασκαλία για τους μαθητές που βρίσκονται στο σπίτι, η Ο.Λ.Τ.Ε.Κ. θεωρεί ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό, αλλά να εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια κάθε εκπαιδευτικού εκεί και όπου αυτός το κρίνει σκόπιμο να το κάνει και αν βέβαια υπάρχει η υποστηρικτική τεχνολογία για να το πραγματοποιήσει, στην αίθουσα όπου διδάσκει.

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Κ. θέλει να διαβεβαιώσει τους μαθητές, τους γονείς και όλη την Κυπριακή κοινωνία, ότι οι λειτουργοί της Τεχνικής Εκπαίδευσης θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά, υπερβάλλοντας εαυτόν, αφού έχουν χρέος, ηθική και εθνική υποχρέωση να προσφέρουν το άπαν των δυνάμεων και των γνώσεών τους σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως, κατά τις κρίσιμες αυτές στιγμές που περνά ο τόπος μας.