Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθη στις 17 Φεβρουαρίου 2022 για τροποποίηση του καταστατικού της ΟΛΤΕΚ έχουν ως εξής:

1.  Αριθμός τακτοποιημένων μελών που παρευρέθηκαν: 446

2.  Αριθμός ψηφισάντων:  413

3.  Αποχές: 33

4.  Άκυρα:  34

5.  Λευκά:  4

6.  Έγκυρα: 375

1. ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ                                                                                                           Σύνολο

ΝΑΙ 267
ΟΧΙ 108

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ                                                                                                            Σύνολο

ΝΑΙ 260
ΟΧΙ 1153. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΥΛΕΓΥΗΣ                                                                                            Σύνολο

ΝΑΙ 282
ΟΧΙ 934. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ                                                                                                        Σύνολο

ΝΑΙ 265
ΟΧΙ 1105. ΘΗΤΕΙΑ                                                                                                                    Σύνολο

ΝΑΙ 239
ΟΧΙ 1366. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ                                                                        Σύνολο

ΝΑΙ 256
ΟΧΙ 119

 

7. ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              Σύνολο

ΝΑΙ 245
ΟΧΙ 130

 

8. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                                                                           Σύνολο

ΝΑΙ 264
ΟΧΙ 111

 

9. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ                                                                                                            Σύνολο

ΝΑΙ 259
ΟΧΙ 116

 

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10. ΑΡΘΡΟ 34                                                                                                                           Σύνολο

ΝΑΙ 260
ΟΧΙ 115


10.Β. ΑΡΘΡΟ 35                                                                                                           Σύνολο

ΝΑΙ 255
ΟΧΙ 120

Από την Γραμματεία της ΟΛΤΕΚ 

ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 23/02/2022