Οι Οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ και ΣΑΚ που συνήλθαν σήμερα σε κοινή σύσκεψη, εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους για την παρατεινόμενη καθυστέρηση στην επίλυση του συνταξιοδοτικού προβλήματος που απασχολεί εδώ και 10 χρόνια χιλιάδες εργαζόμενους στην κρατική υπηρεσία, τη στιγμή που αρκετοί από αυτούς αφυπηρέτησαν ή βρίσκονται στα όρια της αφυπηρέτησης και συνεχίζουν να παραμένουν ανασφάλιστοι.

Οι Οργανώσεις, ομόφωνα, επανατονίζουν την κοινή θέση τους ότι όλοι οι ανασφάλιστοι κρατικοί υπάλληλοι (μόνιμοι, εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι/έκτακτοι εκπαιδευτικοί, ειδικοί αστυνομικοί και εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας) επιβάλλεται να ενταχθούν αναδρομικά στο κρατικό επαγγελματικό σχέδιο σύνταξης και θεωρούν ότι η ρύθμιση αυτή αποτελεί την πιο εφικτή, ορθολογική και δίκαιη λύση.

Ενόψει των πιο πάνω οι Οργανώσεις καλούν την Εργοδοτική Πλευρά όπως μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021 καταθέσει τις συγκεκριμένες προτάσεις της για οριστική επίλυση του χρονίζοντος αυτού ζητήματος και ανακοινώνουν ότι θα συνέλθουν εκ νέου στις 11 Φεβρουαρίου 2021 για αξιολόγηση της κατάστασης και λήψη των επιβαλλόμενων αποφάσεων ανάλογα με τις εξελίξεις.