18/3/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ

Οι οργανώσεις οι οποίες αποτελούν την Κοινωνική Συμμαχία για το ΓΕΣΥ εκφράζουν την έντονη απαρέσκεια τους για τον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα η συζήτηση των προβλημάτων του ΓεΣΥ στη Βουλή, καθώς προσβάλλονται οι θεσμοί του τόπου, υπονομεύεται το Γενικό Σύστημα Υγείας και στοχοποιείται η τριμερής κοινωνική συμμετοχή στη λειτουργία του ΓΕΣΥ.

Ενέργειες και τοποθετήσεις των τελευταίων εβδομάδων μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα η κοινωνική συμμαχία, τονίζει την ανησυχία της για τη μονομερή απόφαση της κυβέρνησης να αποκόψει μέρος της χρηματοδότησης προς το ΓεΣΥ που αφορά τη νομοθετική υποχρέωσή της κυβέρνησης ως ένας από τους εισφορείς στο ΓΕΣΥ. Η Κοινωνική Συμμαχία καλεί την κυβέρνηση όπως ανακαλέσει άμεσα την απόφαση της και οι όποιες εκατέρωθεν απαιτήσεις κράτους και Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας να συζητηθούν και επιλυθούν σε ένα εντατικό διάλογο μεταξύ τους, όπως έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές από τον περασμένο Νοέμβριο.

Η Κοινωνική Συμμαχία παρακολουθεί με αγωνία τις δηλώσεις και τοποθετήσεις που γίνονται από εκπροσώπους ανεξάρτητων θεσμών της Δημοκρατίας και υποστηρίζουν την αλλαγή του τρόπου προμήθειας φαρμάκων από τους δικαιούχους του ΓεΣΥ. Η επιστροφή σε διαδικασίες του παρελθόντος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ο ασθενής και οι γιατροί μας επιβάλλεται να συνεχίσουν να έχουν στη διάθεση τους όλα τα διαθέσιμα σκευάσματα για κάθε περίπτωση.

Η Κοινωνική Συμμαχία αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΓεΣΥ και την ανάγκη για συνεργασία όλων των θεσμών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Συστήματος και την αντιμετώπιση των καταχρήσεων έτσι, που να εξοικονομηθούν πόροι για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η Συμμαχία σημειώνει ότι θα εντείνει τη συνεργασία της με τον ΟΑΥ, το Υπουργείο Υγείας και όλους του παρόχους του Συστήματος για να υπάρξουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Εκφράζει ομόφωνα την πλήρη εκτίμηση, στήριξη και εμπιστοσύνη της προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ο οποίος, κατάφερε να εφαρμόσει μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες τις οποίες δημιούργησε η πανδημία το Γενικό Σύστημα Υγείας, δίδοντας σε όλους τους πολίτες ισότιμη πρόσβαση σε ένα μονοασφαλιστικό και κοινωνικά αλληλέγγυο Σύστημα Υγείας.

H Κοινωνική Συμμαχία ήταν και παραμένει η ασπίδα του Γενικού Συστήματος Υγείας. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει, για την προστασία του προς όφελος των πολιτών. Σε καμιά περίπτωση δε θα επιτρέψει την υπονόμευση του ΓΕΣΥ ή την παρέκκλιση από την φιλοσοφία του.