Η Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΛΤΕΚ), ενημερώνει τα μέλη της ότι βάσει της συμφωνίας των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων με τους Υπουργούς Παιδείας και Υγείας κανένας εκπαιδευτικός δεν πρέπει να εμπλέκεται κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία διεκπεραίωσης του test to stay.

Με βάσει τα πιο πάνω αναμένουμε ότι κανένα μέλος μας δεν θα εμπλακεί στην εν λόγω διαδικασία.

23/2/2022