Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Α15 (+1)
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Α14 (+2)
Επιθεωρητής Α’ (Μέση Εκπαίδευση) Α13 (+2)
Διευθυντής Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Α13
Βοηθός Διευθυντής Α’ Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης        Α12 (+2)
Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Α12
Καθηγητής Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Α8 – Α10 – Α11


Α8/877 Α10/1201 Α11/1201

Βασικός

Ετήσιος

Μισθός €

Μηνιαίος

Ακαθάριστος

Μισθός €

Βασικός

Ετήσιος

Μισθός €

Μηνιαίος

Ακαθάριστος

Μισθός €

Βασικός

Ετήσιος

Μισθός €

Μηνιαίος

Ακαθάριστος

Μισθός €

17946 2041,49 25112   29684  
18823 2141,26 26313   30885  
19700 2241,02 27514   32086  
20577 2340,79 28715 3266,55 33287  
21454 2440,55 29916 3403,17 34488  
22331 2540,32 31117 3539,79 35689 4059,89
23208 2640,08 32318 3676,42 36890 4196,51
24085 2739,85 33519 3813,04 38091 4333,14
24962 2839,62 34720 3949,66 39292 4469,76
25839 2939,38        
26716 3039,15        
27593 3138,91        
Α12 (+2)/1540 Α13 (+2)/1540 Α14 (+2)/1801

Βασικός

Ετήσιος

Μισθός €

Μηνιαίος

Ακαθάριστος

Μισθός €

Βασικός

Ετήσιος

Μισθός €

Μηνιαίος

Ακαθάριστος

Μισθός €

Βασικός

Ετήσιος

Μισθός €

Μηνιαίος

Ακαθάριστος

Μισθός €

32947 3747,97 39013 4438,02 41810 4756,20
34487 3923,16 40553 4613,21 43611 4961,08
36027 4098,34 42093 4788,39 45412 5165,96
37567 4273,53 43633 4963,58 47213 5370,83
39107 4448,72 45173 5138,77 49014 5575,71
40647 4623,90 46713 5313,95 50815 5780,59
42187 4799,09 48253 5489,14 52616 5985,47
43727 4974,27 49793 5664,33 54417 6190,34
45267 5149,46 51333 5839,51 56218 6395,22
46807 5324,65        

 


Ο βασικός ετήσιος μισθός δεν περιλαμβάνει τον 13ο μισθό.

  1. Τιμαριθμικό επίδομα επί των βασικών μισθών 27,99% (ισχύει από Ιούλιο 2011 μέχρι και Δεκέμβριο 2013 λόγω παγώματος μισθών).
  2. Συνολική σύνθετη αύξηση επί των βασικών μισθών 6,656% (ισχύει από το 2011).
  3. Οι κλίμακες των καθηγητών είναι Συνδυασμένες. Συνδυασμένες κλίμακες σημαίνει ότι μετά την εξάντληση όλων των βαθμίδων της πρώτης κλίμακας, ο / η συνάδελφος τοποθετείται στο αμέσως επόμενο σκαλοπάτι της δεύτερης κλίμακας π.χ. με την εξάντληση της Α8 (27593) ο / η συνάδελφος τοποθετείται στην Α10 (βαθμίδα 28715) και αφού εξαντλήσει την Α10 (34720) εντάσσεται στην Α11 (35689).

Μείωση των κλιμάκων εισδοχής

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Ο Προϋπολογισμός 2012 περιλάμβανε μια σειρά μέτρων όπως το νομοσχέδιο για τη μείωση κατά 1100 των θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η πρόταση για κάθε τέσσερις αφυπηρετήσεις να προσλαμβάνεται ένας εργαζόμενος και τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής των νεοεισερχομένων κατά 10% στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση εκπαιδευτικών που απασχολήθηκαν με σύμβαση ή ως έκτακτοι ή ως αντικαταστάτες στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πριν την 1.1.2012.

  Βασικός Μισθός Αύξηση Μισθού Τιμαρ. Επίδομα @27,99% 13ος μισθός Ολικό
Α8 17.946 1.194 5.357 2.041 26.538
Α8* 16.151 1.075 4.822 1.837 23.885

*Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν απασχολήθηκαν με σύμβαση ή ως έκτακτοι ή αντικαταστάτες στο Υπουργείο Παιδείας πριν την 1.1.2012 έχουν μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% τα πρώτα δύο έτη.

Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εκπαιδευτικός θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.