Τελική Συνδιάσκεψη του κοινού έργου της ETUCE-EFEE στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου για την Εκπαίδευση (ESSDE),
Βαρσοβία (30-31/1/2023)
«Πλαίσιο Δράσεων για την ελκυστικότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού» – Towards a Framework of Action on the Attractiveness of the Teaching Profession

Η Συνδιάσκεψη άρχισε με εισαγωγικές τοποθετήσεις του Προέδρου της ETUCE Larry Flanagan και του Αντιπροέδρου της EFEE (Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών Εκπαιδευτικών) Fergal McCarthy, οι οποίοι αφού καλωσόρισαν τους σύνεδρους έκαναν αναφορά στο προσχέδιο που είχε ετοιμαστεί για το «Πλαίσιο Δράσεων για την Ελκυστικότητα του Eπαγγέλματος του Eκπαιδευτικού».

Όπως αναφέρθηκε στο Συνέδριο, το προσχέδιο αυτό συζητήθηκε για πρώτη φορά στη συνεδρία της Συμβουλευτικής Ομάδας του Έργου στις 11/10/2022. Ακολούθησε γραπτή διαβούλευση μεταξύ των μελών των Εκτελεστικών Γραμματειών της ETUCE και της EFEE, οι οποίες ετοίμασαν το προσχέδιο σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Το προσχέδιο αυτό τέθηκε τελικά ενώπιον των συμμετεχόντων στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία, στις 30-31 Ιανουαρίου 2023.

Ο Πρόεδρος της ETUCE και ο Αντιπρόεδρος της EFEE, ανέφεραν ότι το τελικό κείμενο όπως αυτό θα διαμορφωθηκε από το Συνέδριο της Βαρσοβίας, θα παρουσιαστεί προς έγκριση στην ολομέλεια της ESSDE (Επιτροπή Τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου) στις 14.12.2023.

Σε γενικές γραμμές, το προσχέδιο αυτό περιγράφει τις θεμελιώδεις προτάσεις για ένα «Πλαίσιο Δράσης» σχετικά με την ελκυστικότητα του Επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού όπως συμφωνήθηκε από την ETUCE και την EFEE. Όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα Εργασίας 2020/2021 της Ευρωπαϊκής Τομεακής Επιτροπής του Κοινωνικού Διαλόγου (ESSDE), ETUCE και EFEE ασχολούνται με την εξεύρεση τρόπων ώστε «το επάγγελμα του εκπαιδευτικού να καταστεί πιο ελκυστικό» όπως επίσης και στην «Προαγωγή του Κοινωνικού Διαλόγου μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων». Στο πλαίσιο αυτό η ESSDE υιοθέτησε το 2018 τη θέση της ETUCE και της EFEE «Δήλωση για ένα πλαίσιο για την ελκυστικότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού», ενώ ταυτόχρονα ETUCE και EFEE συμφωνούν για τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού για κάθε βαθμίδα.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου Συνεδρίου οι 100 περίπου αντιπρόσωποι των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και της EFEE χωρίστηκαν σε δυο Ομάδες Εργασίας και συζήτησαν τα άρθρα του Προσχεδίου «Πλαίσιο Δράσεων για την ελκυστικότητα του επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού».

Στη συνέχεια οι δυο ομάδες συνεδρίασαν από κοινού υπό την Προεδρία του Larry Flanagan (Προέδρου της ETUCE) και του Αντιπροέδρου της EFEE και ακούστηκαν διάφορες απόψεις/εισηγήσεις για τα άρθρα του εν λόγω Προσχεδίου. Το Προσχέδιο αυτό αποτελείται από 31 άρθρα, τα οποία περιλαμβάνονται στις πιο κάτω οκτώ (8) θεματικές ενότητες:
• Αναγνώριση του ρόλου των Κοινωνικών Εταίρων στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Κοινωνικού Διαλόγου
• Συνθήκες εργασίας
• Αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών και συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη
• Πρόγραμμα σπουδών και Αυτονομία
• Επένδυση για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της διδασκαλίας
• Υγεία και Ασφάλεια
• Αξιοποίηση του κύρους του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού
• Παρακολούθηση των δράσεων από τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στο Συνέδριο περιστρέφονταν, κυρίως στην ανάγκη συνέχισης του Διαλόγου των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων με τους Εργοδότες με στόχο την ανάληψη κάθε δράσης και ενέργειας, ώστε να καταστεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πιο ελκυστικό, όπως π.χ. προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας στις σχολικές μονάδες, την ενίσχυση του τομέα και των συνθηκών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, την επαγγελματική υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, την συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτών, των Διευθυντών των Σχολείων κ.ο.κ.

Στο Συνέδριο παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πολωνός Υφυπουργός Παιδείας και Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Darιusz Piontkowski και o Πρόεδρος του Τμήματος Εθνικής Εκπαίδευσης (NSZZ), «Solidarriosc» κ. Ryszard Proksa. Μίλησε, επίσης εξ αποστάσεως και ο Michael Teutsch Προϊστάμενος Μονάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εκπαίδευση, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, την Νεολαία, τα Σχολεία και την Πολυγλωσσία. Οι δραστηριότητές του κ. Teutsch περιλαμβάνουν και την ανάλυση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων.

Επισυνάπτεται το τελικό κείμενο με τίτλο: «Towards a Framework of Action on the Attractiveness of the Teaching Profession through effective Social Dialogue in Education», όπως διαμορφώθηκε στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Βαρσοβία στις 30-31 Ιανουαρίου 2023, καθώς επίσης και η μετάφρασή του στα Ελληνικά.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκ μέρους των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ-ΠΟΕΔ-ΟΛΤΕΚ οι:
1) Κώστας Χατζησάββας – Γενικός Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ
2) Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου – Γενικός Ταμίας ΟΕΛΜΕΚ
3) Απόστολος Σκουρουπάτης – Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ
4) Αντώνης Τιννής – Β. Γεν. Οργανωτικός ΠΟΕΔ
5) Λένος Λοϊζου – Γεν Γραμματέας ΟΛΤΕΚ

Λευκωσία, 13 Φεβρουαρίου 2023

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.