Οι Εξετάσεις Τετραμήνων είναι θεσμός που μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος των μαθητών της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η διεξαγωγή τους να στηριχθεί με ένα σωστό προγραμματισμό και να στοχεύει στην ανατροφοδότηση και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτή ήταν και η πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής που είχε διοριστεί από τον Προηγούμενο Υπουργό Παιδείας και είχε παραδώσει σχετικό πόρισμα τον Αύγουστο του 2015.

Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση τετραμήνων όπως κατέληξε και την οποία προσπαθεί να υλοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας (με την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων), δεν ανταποκρίνεται στα πιο πάνω.
Τα χρονοδιαγράμματα της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου, είναι ασφυκτικά πιεστικά για την κάλυψη της ύλης και των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας, ενώ η καθυστέρηση στη στελέχωση των σχολείων δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα. Να σημειώσουμε ότι αριθμός τμημάτων της Α’ τάξης ακόμη δεν έχει ξεκινήσει μαθήματα.

Επιπρόσθετα να σημειώσουμε ότι στην Τεχνική Εκπαίδευση οι μαθητές της A’ τάξης Θεωρητικής κατεύθυνσης έχουν μια διδακτική περίοδο λιγότερη στα Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Φυσική, ενώ στην Πρακτική κατεύθυνση έχουν μια διδακτική περίοδο λιγότερη στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά, αλλά έχουν τα ίδια αναλυτικά και ποσότητα ύλης.

Επιπλέον, οι διαδικασίες αξιολόγησης έγιναν πολύπλοκες, εις βάρος του χρόνου για ουσιαστική διδασκαλία και των συνθηκών για αποτελεσματική μάθηση και προσθέτουν σημαντικό φόρτο εργασίας στους καθηγητές, αφαιρώντας ποιοτικό χρόνο διδασκαλίας.

Η απόφαση να λειτουργούν τα σχολεία κανονικά για τη Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου και την ίδια περίοδο να διεξάγονται εξετάσεις για την Α’ Λυκείου είναι ατυχής και ανεφάρμοστη. Αυτό δεν χρειάζεται επεξήγηση σε όποιον πέρασε μερικά χρόνια σε σχολείο. Παραθέτουμε μερικά από τα προβλήματα: επιτηρητές, διδάσκοντες, αίθουσες εξέτασης, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες στήριξης, μετακινήσεις μαθητών, αναπληρώσεις, καθηγητές τοποθετημένοι σε δύο ή περισσότερα σχολεία, μεταφορά θεμάτων, διόρθωση, κουδούνι κλπ.

Η διεξαγωγή μαθημάτων, παράλληλα με τις εξετάσεις, πολύ πιθανόν να αναγκάσει μερίδα μαθητών να παραμένουν στα σπίτια τους για καλύτερη προετοιμασία και έτσι κινδυνεύουν να μαζέψουν σημαντικό αριθμό απουσιών. Η πρόταση για μαθήματα μέχρι τα Χριστούγεννα, μια εβδομάδα επαναληπτικών και ενισχυτικών μαθημάτων και στη συνέχεια μία εβδομάδα εξετάσεων, ίσως είναι η μοναδική λύση.

Είναι προφανές ότι για τον καθορισμό των χρονοδιαγραμμάτων δεν λήφθηκαν υπόψη οι άλλες παράμετροι της Λειτουργίας των Σχολείων, όπως οι συνεδρίες των Καθηγητικών Συλλόγων για χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, οι εγγραφές, οι κατατακτήριες, η ΠΕΠ και η ΠΕΚ στην Τεχνική Εκπαίδευση, η τελική γιορτή, ο έλεγχος και η παράδοση εργαστηρίων κλπ.Η απόφαση να δοθούν επακριβώς τα ποσοστά για κάθε μορφή αξιολόγησης αναιρεί την ίδια τη φιλοσοφία της αξιολόγησης από πολλαπλές πηγές, δεν λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή και μετατρέπει τη διαδικασία της αξιολόγησης σε μια τυπική αριθμητική πράξη, ενώ καταργεί και την όποια ευελιξία του εκπαιδευτικού.

Οι προτάσεις της Οργάνωσης προς επίλυση του θέματος είναι ως ακολούθως:

1. Για τη φετινή χρονιά οι εξετάσεις για το πρώτο τετράμηνο να διεξαχθούν τη δεύτερη εργάσιμη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Τα κανονικά μαθήματα να σταματήσουν με τη διακοπή των Χριστουγέννων και με την επάνοδο των μαθητών, να υπάρξει μια εβδομάδα ενισχυτικών και επαναληπτικών μαθημάτων.
2. Οι εξετάσεις διαρκούν να μία εβδομάδα και οι μαθητές να εξετάζονται ένα μάθημα κάθε ημέρα. Η Β΄ σειρά εξετάσεων αν χρειαστεί (με πολύ αυστηρά κριτήρια) να γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Να μελετηθεί η ώρα έναρξης των εξετάσεων.
3. Για το Β΄ τετράμηνο πρέπει τα χρονοδιαγράμματα να ξαναμελετηθούν, αλλά πρέπει να υπάρξει μετακίνηση κατά μία εβδομάδα νωρίτερα. Η ΠΕΠ και η ΠΕΚ στην Τεχνική Εκπαίδευση να μετακινηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.
4. Ο βαθμός των εξετάσεων θα είναι το 40% του βαθμού του τετραμήνου.
5. Το υπόλοιπο 60% θα αποτελέσει ένας συνδυασμός του διαγωνίσματος τετραμήνου και άλλων μορφών αξιολόγησης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του μαθητή και του μαθήματος.
6. Να υπάρχουν διαφορετικά εξεταστικά δοκίμια για όλα τα μαθήματα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Τεχνικών Σχολών και για τα Ελληνικά και τα Μαθηματικά της Πρακτικής Κατεύθυνσης.
7. Στα εξεταζόμενα μαθήματα των Τεχνικών Σχολών οι θεματοθέτες να είναι από τρεις μέχρι πέντε και να τεθεί νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
8. Να καθοριστεί η αμοιβή των θεματοθετών πριν την υποβολή αιτήσεων. Προτείνεται η ίδια αμοιβή με τους θεματοθέτες των Παγκύπριων Εξετάσεων, αφού ουσιαστικά η δουλειά και η ευθύνη είναι η ίδια, έστω και αν θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα απογεύματα. Νοείται ότι θα υπάρχουν οδοιπορικά για θεματοθέτες εκτός Λευκωσίας.