Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι για το πιο πάνω θέμα έχει σταλεί η ακόλουθη επιστολή στον Διευθυντή ΜΤΕΕΚ:

«Δια της παρούσης θέτουμε για ακόμη μια φορά τα θέματα που προκύπτουν κατά την επιθεώρηση των μαθητών για την Πρακτική Κατάρτιση τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

1.  Η χαμηλή αποζημίωση ανά μαθητή (6 ευρώ μεικτά και φορολογητέα), η οποία κρίνεται πενιχρή με αποτέλεσμα τα μέλη μας να επιβαρύνονται οικονομικά για να διεκπεραιώσουν σχολικές εργασίες σε περίοδο διακοπών.

2. Ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση προκύπτει από την χρήση των ιδιωτικών οχημάτων των εκπαιδευτικών, με την μη παραχώρηση οδοιπορικών για την διεκπεραίωση της επιθεώρησης των μαθητών.

Ως εκπαιδευτικοί, αντιλαμβανόμαστε την μεγάλη σημασία της Πρακτικής Κατάρτισης των μαθητών μας, όμως τα συγκεκριμένα προβλήματα τείνουν να πλήξουν τον θεσμό, αφού η πλειονότητα των μελών μας αρνούνται να συμμετέχουν. Σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να καλέσουμε τα μέλη μας να απέχουν από την όλη διαδικασία για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε όπως η αποζημίωση ανέλθει τουλάχιστον στα 10 ευρώ ανά μαθητή και ανά επίσκεψη και ζητούμε όπως παραχωρούνται επίσης οδοιπορικά στη βάση των πραγματικών διανυομένων χιλιόμετρων.»

23/2/2022