Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2012 και της 31ης Αυγούστου 2013 (γεννηθείς 1/9/52 – 31/8/53), και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα δύο ετών και έξι μηνών.


Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2013 και της 31ης Αυγούστου 2014 (γεννηθείς 1/9/53 – 31/8/54) , και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα τριών ετών και έξι μηνών.


Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή, ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 και της 31ης Αυγούστου 2015 (γεννηθείς 1/9/54 – 31/8/55), και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα τεσσάρων ετών.


Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή, ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα ετών μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και της 31ης Αυγούστου 2016 (γεννηθείς 1/9/55 – 31/8/56), και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα τεσσάρων ετών και έξι μηνών.


Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των εξήντα ετών κατά ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2016 (γεννηθείς κατά ή μετά τις 1/9/56) , είναι η ηλικία των εξήντα πέντε ετών.


Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου αναπροσαρμόζεται από το 2018 και μετά, κάθε πέντε χρόνια, με τροποποίηση του παρόντος Νόμου, με βάση τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής κατά την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, με πρώτη αναπροσαρμογή που θα αντιστοιχεί στη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής κατά την πενταετία 2018 έως 2023.