Μπορείτε να διαβάσετε τους Περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 1990 έως 2011 και των Δημοσίων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 1990 έως 2010, κάνοντας κλίκ παρακάτω: