Μπορείτε να διαβάσετε το Καταστατικό της ΟΛΤΕΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε μετά την ψήφιση των Καταστατικών Αλλαγών στις 17/2/2022, κάνοντας κλικ παρακάτω: