Οι Εκπαιδευτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ δηλώνουν ότι, σε σχέση με ανακοίνωση που κυκλοφορεί από πολύ μικρή ομάδα εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία καλεί σε στάση εργασίας τους εκπαιδευτικούς την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, δεν έχουν καμία σχέση και εμπλοκή με την εν λόγω στάση εργασίας.

Υπενθυμίζουμε ότι ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ είναι ουσιαστικά οι μόνες Εκπαιδευτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια τα μέλη μας δεν καλύπτονται να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε απεργιακό μέτρο χωρίς αυτό να έχει εγκριθεί από τις διαδικασίες του Καταστατικού της κάθε Οργάνωσης και της σχετικής νομοθεσίας.

Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2021