Η Λογοδοσία διαβάστηκε στην Παγκύπρια Τακτική Συνέλευση από τον Πρόεδρο της ΟΛΤΕΚ.  Πατήστε παρακάτω για να την διάβάσετε: