Μείωση μισθού από την 1/12/2012-31/5/2012
N.168(I)/2012

από €0-1.000 αποκοπή 0%,
από €1.001-1.500 αποκοπή 6,5%
από €1.501-2.000, αποκοπή 8,5%
από €2001-3.000, αποκοπή 9,5%
από €3.001-4.000, αποκοπή 11,5%
και πέραν των €4.001, αποκοπή 12,5%

Μείωση μισθού από την 1/6/2013-31/12/2013
N.31(I)/2013

από €0-1.000 αποκοπή 0,8%,
από €1.001-1.500 αποκοπή 7,3%
από €1.501-2.000, αποκοπή 9,3%
από €2001-3.000, αποκοπή 10,5%
από €3.001-4.000, αποκοπή 13%
και πέραν των €4.001, αποκοπή 14,5%

Μείωση μισθού από την 1/1/2014
N.168(Ι)/2012 και Ν.31(I)/2013

από €0-1.000 αποκοπή 3,8%,
από €1.001-1.500 αποκοπή 10,3%
από €1.501-2.000, αποκοπή 12,3%
από €2001-3.000, αποκοπή 13,5%
από €3.001-4.000, αποκοπή 16%
και πέραν των €4.001, αποκοπή 17,5%