Ως Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση, αλλά και για το ότι μας δίνετε το δικαίωμα να καταθέσουμε τις θέσεις μας σε αυτό το σοβαρό θέμα.

Όπως γνωρίζετε η Τεχνική Εκπαίδευση στην Κύπρο παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες, τις ο οποίες θα θέλαμε να λάβετε σοβαρά υπόψιν στην συζήτηση του εν λόγω θέματος. Οι ιδιομορφίες αυτές είναι:

1. Μικρός αριθμός τεχνικών σχολών (14) διάσπαρτες σε όλη την Κύπρο από την Πόλη Χρυσοχούς μέχρι το Αυγόρου. Αυτό συνεπάγεται για παράδειγμα συνάδελφοι από την επαρχία Αμμοχώστου να καλούνται για έκτακτο διορισμό στην επαρχία Πάφου.

2. Οι κατάλογοι Διοριστέων για την κάθε ειδικότητα στελεχώνονται από μικρό αριθμό υποψηφίων. Για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια λόγω και της πανδημίας ήταν πρακτικά αδύνατον σε αρκετές των ειδικοτήτων μας να τοποθετούνται αντικαταστάτες, ειδικά για μικρά χρονικά διαστήματα, αφού οι πλείστοι των συναδέλφων που βρίσκονται στους καταλόγους Διοριστέων είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα ή σε ημικρατικούς οργανισμούς και έτσι δεν αποδέχονταν.

3. Οι Τεχνικές Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι ή θα πρέπει να είναι ο κύριος τροφοδότης της Κυπριακής αγοράς εργασίας, με εργατικό δυναμικό και τεχνίτες, όπου σήμερα παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση. Για αυτό και αυτές οι θέσεις είναι υψηλά αμειβόμενες. Άρα ο συγκεκριμένος νόμος θα πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για να βοηθήσει να στελεχωθούν τα σχολεία μας με καταξιωμένους συναδέλφους που θα συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και στην αύξηση των μαθητών μας.

Πάγια θέση μας ήταν ότι με την κατάργηση των καταλόγων Διοριστέων θα πρέπει οι συνάδελφοι Εκπαιδευτές που υπηρετούν στις Τεχνικές σχολές να μονιμοποιηθούν όλοι ανεξαιρέτως, άσχετα με ποια ιδιότητα υπηρετούν ( αν είναι αορίστου ή συμβασιούχοι). Αντιλαμβάνεστε ότι όποιος συνάδελφος αποδεχθεί διορισμό, αυτό σημαίνει ότι θα παραιτηθεί από την θέση που κατέχει στον ιδιωτικό τομέα, άρα θα πρέπει να είναι σίγουρος για το μέλλον του, διαφορετικά δεν θα το πράξει. Ήδη σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο όταν κάποιοι από τους υποψηφίους κληθούν να υπηρετήσουν με την ιδιότητα του συμβασιούχου να μην αποδέχονται και να φτάνουμε στο σημείο αρκετές φορές να εξαντλούνται οι κατάλογοι και να μην αποδέχεται κανένας να διοριστεί, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό συνεπάγεται ότι σε αρκετές των περιπτώσεων η στελέχωση των Τεχνικών Σχολών καθυστερεί δραματικά με ότι αυτό συνεπάγεται. Φανταστείτε πόσο μάλλον όταν θα γνωρίζουν ότι αν αποδεχτούν θα μείνουν άνεργοι σε λίγα χρόνια που θα καταργηθούν ο κατάλογος Διοριστέων.

Θέση μας είναι ότι για να μπορέσουμε να έχουμε στην διάθεση μας καταξιωμένους επαγγελματίες που θα διδάξουν τις μελλοντικές γενιές θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε την σιγουριά για το μέλλον. Διαφορετικά η κατάργηση των καταλόγων θα λειτουργήσει ενάντια της Τεχνικής Εκπαίδευσης και της ποιότητας της που επιβάλλεται να παρέχουμε.