Μπορείτε να διαβάσετε το Νομοσχέδιο που προβλέπει για το Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των υπαλλήλων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης (διαταξεις γενικης εφαρμογης) το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19/5/22, κάνοντας κλικ πσρακάτω: