Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, Μαθητές και Μαθήτριες,
Η Παγκόσμια Μέρα των Εκπαιδευτικών, η 5η Οκτωβρίου κάθε χρόνου, όπως ορίστηκε από το 1994 από την UNESCO και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα των Εκπαιδευτικών. Είναι μια ευκαιρία για να τιμηθεί το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού και για να προωθηθεί η Διακήρυξη της UNESCO και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), που αφορά στο εργασιακό καθεστώς του Εκπαιδευτικού (1966), καθώς και η Διακήρυξη της UNESCO, που αφορά στο καθεστώς των Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1997). Οι διακηρύξεις αυτές αποτελούν διεθνή πρότυπα για το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού και πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού από τις Κυβερνήσεις και τους εργοδότες στις χώρες, τουλάχιστον, που υπέγραψαν τις εν λόγω διακηρύξεις, μια εκ των οποίων είναι και η Κύπρος.
Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ θεωρούμε ότι καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη για αναγνώριση της αξίας και της προσφοράς του εκπαιδευτικού από την ίδια την κοινωνία και ενίσχυσης του επαγγελματικού του κύρους. Ειδικά φέτος μέσα από την κρίση της πανδημίας του Covid-19 οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν την ευθύνη της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης σ’ ένα εντελώς διαφορετικό και πρωτόγνωρο περιβάλλον, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας εντός της σχολικής κοινότητας.
Ο ηγετικός ρόλος που αναλογεί στους εκπαιδευτικούς, έχει αναδειχθεί μέσα από τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν καταβάλει (αλλά και που συνεχίζουν να καταβάλλουν καθημερινά) για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Επιπρόσθετα, η πανδημία έχει αναδείξει και την επιτακτική ανάγκη για επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των συνθηκών εργασίας και μάθησης, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και καλύτερες προοπτικές για το δημόσιο σχολείο.
Η εργοδοτική πλευρά, έχει υποχρέωση και καθήκον να διασφαλίσει την εκτίμηση, την αναγνώριση και τον σεβασμό προς τους Εκπαιδευτικούς για το πολυδιάστατο έργο που επιτελούν. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται και η παροχή αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, οι οποίες προϋποθέτουν (μεταξύ άλλων) επαρκείς πόρους για την Εκπαίδευση και τα σχολεία, ασφαλές και υγιές εργασιακό (σχολικό) περιβάλλον, ακαδημαϊκή ελευθερία, επαγγελματική αυτονομία, εμπιστοσύνη στον Εκπαιδευτικό, υψηλής ποιότητας αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση και συνεχή ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικού, η φωνή των εκπαιδευτικών πρέπει να ακουστεί και να αποτελεί μια ακόμα υπόμνηση προς τις Κυβερνήσεις για τον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην κοινωνία για το πολύτιμο διδακτικό και παιδαγωγικό έργο που προσφέρουν σε χιλιάδες μαθητές.

Από τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις
ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ