Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΤΕΚ, ανακοινώνει προς όλα τα μέλη της Οργάνωσης ότι η Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 η ώρα 5:00 μ.μ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Thalassa» στο κέντρο «Ανδρέας και Μελανή» στην Ακτή του Κυβερνήτη (Governors Beach) με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1.    Λογοδοσία του ΚΔΣ για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε από τoν Πρόεδρο της Οργάνωσης

2.    Οικονομική έκθεση του προηγούμενου χρόνου από το Γενικό Ταμία της Οργάνωσης, μαζί με τη σχετική έκθεση του Ελεγκτή

3.    Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη

4.    Διάφορα.

                      Για το ΚΔΣ της ΟΛΤΕΚ

                                                                                                                         

                                                                                                               

                        Παναγιώτης Λυσάδρου                             Λένος Λοΐζου

                        Πρόεδρος                                                      Γ. Γραμματέας

 
Σημείωση:

Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν θέματα για συζήτηση στην Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να τα υποβάλουν γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα του Κ.Δ.Σ, το αργότερο μέχρι τις 11/11/2020, δηλαδή οκτώ (8) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης.

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, μετά από παρέλευση μισής ώρας, όσα μέλη παρευρεθούν στη Συνέλευση αποτελούν απαρτία.

Κοιν
.: – Μέλη του Κ.Δ.Σ. ΟΛΤΕΚ

           – Επιτροπές Γραφείων ΟΛΤΕΚ

           – ΥΠΠΑΝ

            – ΜΜΕ