Η Γραμματεία της Ο.Λ.Τ.Ε.Κ, μετά από έκτακτη συνεδρία της, με αφορμή τις αντιδράσεις που προέκυψαν από την εγκύκλιο του Υ.Π.Π.Α.Ν που αφορά την υποχρεωτική προσκόμιση αρνητικού ελέγχου ταχείας διάγνωσης (rapid test ) για μαθητές, προσωπικό και εκπαιδευτικούς αναφέρει ότι :
Για την αντιμετώπιση της πανδημίας οφείλουμε όλοι μας να τηρήσουμε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, όπου προβλέπεται εβδομαδιαίως έλεγχος ταχείας διάγνωσης για το προσωπικό του σχολείου, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς . Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η εξάπλωση της πανδημίας στα σχολεία και προστατεύεται η υγεία όλων, άλλα επίσης διασφαλίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό η συνέχιση των μαθημάτων δια της φυσικής παρουσίας των μαθητών. Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι στην περίπτωση που οποιοσδήποτε μαθητής δεν προσκομίσει αρνητικό τεστ δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στο σχολείο.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε με έμφαση ότι οι διευθυντές των σχολείων είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την συγκεκριμένη πρόνοια της εγκυκλίου και κατά συνέπεια οποιαδήποτε στοχοποίηση τους, από μεμονωμένους ¨διαμαρτυρόμενους ¨ είναι ανεπίτρεπτη. Η οργάνωση μας καλεί την πολιτεία να λάβει οποιαδήποτε μέτρα είναι απαραίτητα, έτσι ώστε οι διευθυντές αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί γενικότερα να ασκούν το λειτούργημα με το οποίο είναι επιφορτισμένοι, σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας.
Αναφορικά με τυχόν μαθητές που δεν θα προσκομίσουν αρνητικό τεστ, για οποιοδήποτε λόγο και επομένως δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο σχολείο, θέλουμε να τους απευθύνουμε έκκληση όπως προβούν στην απλή αυτή εξέταση, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα ζημιωθούν από την μη παρουσία τους στο σχολείο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αν επιτραπεί η είσοδος στα σχολεία χωρίς αρνητικό τεστ και η υγεία κάποιων θα απειληθεί αλλά είναι και θέμα ημερών ο τερματισμός της δια ζώσης διδασκαλίας . Αυτό θα ήταν μία πολύ άσχημη αλλά και άδικη εξέλιξη για την μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών που θα προσκομίσουν αρνητικό τεστ για να εισέλθουν στο σχολείο. Είμαστε βέβαιοι ότι οι συνάδελφοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν όλα τα παιδιά, αλλά εναπόκειται στην κρίση τους να επιλέξουν με ποιο τρόπο θα το πράξουν, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και οπωσδήποτε αυτό δεν θα πρέπει να λειτουργεί αρνητικά στη φυσική διδασκαλία των υπολοίπων παιδιών.
Τελειώνοντας θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τα μέλη μας αλλά και τους μαθητές μας, ότι παρακολουθούμε την όλη κατάσταση από την αρχή της πρωτόγνωρης αυτής πανδημίας και ενεργούμε με μόνο γνώμονα την διασφάλιση πρώτα και κύρια της υγείας όλων μας αλλά και το καλώς νοούμενο συμφέρον του δημόσιου σχολείου.