Η Γραμματεία της ΟΛΤΕΚ σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στις 28/9/2022 του παρέδωσε την πιο κάτω επιστολή με τις θέσεις του ΚΔΣ πάνω στις προωθούμενες αλλαγές στα ΜΙΕΕΚ.

“Έντιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις πιο κάτω θέσεις του ΚΔΣ της ΟΛΤΕΚ.

Το Συμβούλιο της ΟΛΤΕΚ θεωρεί ότι τα ΜΙΕΕΚ έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν για περισσότερο από 10 χρόνια στις Τεχνικές Σχολές με μεγάλη επιτυχία. Η φιλοσοφία που διέπει τα προγράμματα των ΜΙΕΕΚ είναι ότι αυτά λειτουργούν σε όποια επαρχία χρειάζεται και για όσον χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο ώστε να καλύψουν στοχευμένα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ως γνωστόν τα προγράμματα που θα λειτουργήσουν κάθε φορά αποφασίζονται από το ΚΔΣ των ΜΙΕΕΚ που απαρτίζεται από τεχνοκράτες οι οποίοι είναι γνώστες των αναγκών της αγοράς εργασίας. Η ευελιξία αυτή που χαρακτηρίζει τα ΜΙΕΕΚ μπορεί να διασφαλιστεί εφόσον τα προγράμματα αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις των Τεχνικών Σχολών και τους έμπειρους, κατάλληλα εκπαιδευμένους λειτουργούς της ΜΤΕΕΚ.

Οι όποιες βελτιώσεις ή/και διευρύνεις των προγραμμάτων είναι ευπρόσδεκτες και επιδιωκόμενες. Αυτές όμως για να πετύχουν τον σκοπό τους θα πρέπει να βασίζονται πρώτα από όλα στους έμπειρους λειτουργούς των ΜΙΕΕΚ και κατά δεύτερον στην αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τεχνικών Σχολών. Οτιδήποτε άλλο είναι πειραματισμός και ελλοχεύει ο κίνδυνος εκτροχιασμού του θεσμού με ότι αυτό συνεπάγεται.

Για τους πιο πάνω λόγους θεωρούμε ότι τα ΜΙΕΕΚ θα πρέπει να συνεχίσουν την λειτουργία τους ως ένας από τους 5 πυλώνες της Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ο οποίος βέβαια θα στελεχώνεται από λειτουργούς της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Επίσης επιθυμούμε όπως μας κοινοποιήσετε το σύνολο των Υπουργικών αποφάσεων που διέπουν την λειτουργία των ΜΙΕΕΚ, έτσι ώστε η Οργάνωσή μας να ενημερωθεί πλήρως και επακριβώς για τον τρόπο λειτουργείας των ΜΙΕΕΚ.

Ως ο κατεξοχήν συνδικαλιστικός φορέας στον χώρο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αναμένουμε ότι πριν την λήψη τελικών αποφάσεων θα προηγηθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος και με τη δική μας συμμετοχή.

Με εκτίμηση,

ΚΔΣ ΟΛΤΕΚ”