Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το πιο πάνω πρόγραμμα δεν θα εφαρμοστεί στο παρόν στάδιο στα σχολεία που διεξάγονται εξετάσεις Τετραμήνων.

Έχει διευθετηθεί συνάντηση με μέλη της επιδημιολογικής ομάδας κατά την οποία το ΚΔΣ θα τύχει ενημέρωσης για τις τεχνικές λεπτομέρειες του εν λόγω προγράμματος και θα θέσει τις ανησυχίες των μελών της Οργάνωσης που απορρέουν από την τυχόν μελλοντική εφαρμογή του.

Εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι κύριο μέλημα της Οργάνωσής μας είναι η ασφάλεια τόσο των συναδέλφων όσο και των μαθητών μας. Επίσης συμμεριζόμαστε την προσπάθεια, όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των σχολείων μας.

Μετά την συνάντηση θα ακολουθήσει ενημέρωση.