Στις 25 Μαΐου 2020 η γραμματεία της ΟΛΤΕΚ μαζί με την ΟΕΛΜΕΚ και τους οργανωμένους γονείς της μέσης εκπαίδευσης είχε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας (ΥΠΠΑΝ).

Στην συνάντηση ο υπουργός εκδήλωσε την πρόθεση του να καταθέσει στη βουλή τροποποιήσεις στον νόμο που διέπει τις εξετάσεις τετραμήνων έτσι ώστε να βελτιωθεί ο θεσμός, βάσει και των εισηγήσεων των εκπαιδευτικών οργανώσεων και των οργανωμένων γονιών. Βασικές αλλαγές είναι η μεταφορά των εξετάσεων εντός Ιανουαρίου και κατά τη διεξαγωγή τους να μην γίνονται παράλληλα και μαθήματα.

Επίσης ο υπουργός μας ενημέρωσε ότι διερευνάται το ενδεχόμενο διαφοροποίησης του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων έτσι ώστε να μεταφερθεί η ώρα έναρξης των μαθημάτων μεταγενέστερα. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ζήτησαν χρόνο για να καταθέσουν τις απόψεις τους, αφού τους δοθούν και από το υπουργείο περισσότερα στοιχεία για την σκοπιμότητα της αλλαγής αυτής.

Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ζήτησαν από τον υπουργό να τερματιστούν το συντομότερο τα εξ αποστάσεως μαθήματα των Α και Β τάξεων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών έτσι ώστε να διεξαχθούν ομαλά οι Παγκύπριες εξετάσεις. Ο υπουργός μας ανάφερε ότι θα το μελετήσει το θέμα άλλα αυτή την στιγμή δεν υπάρχει καμία σχετική αλλαγή.