Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που υπέγραψαν τις συμφωνίες με το Κράτος για το Συνταξιοδοτικό Σχέδιο στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ολοκλήρωση χθες της κατ’ άρθρο συζήτησης των σχετικών Νομοσχεδίων ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής.

Παράλληλα ευχαριστούν τα μέλη της Επιτροπής και ιδιαίτερα την Πρόεδρό της για το ενδιαφέρον τους και το εποικοδομητικό πνεύμα που επέδειξαν στο πλαίσιο του θεσμικά καθορισμένου ρόλου της Βουλής.

Καταλήγοντας οι Οργανώσεις προσβλέπουν στην ολοκλήρωση της σχετικής συζήτησης από την Ολομέλεια της Βουλής το συντομότερο και της άμεσης ψήφισης των Νομοσχεδίων, ώστε να διασφαλιστούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα χιλιάδων εργαζομένων, που παραμένουν ανασφάλιστοι για πάνω από μία δεκαετία και να αρθεί η κατάφορη αδικία που υφίστανται οι εργαζόμενοι που αφυπηρετούν στο μεσοδιάστημα, μέχρι την εφαρμογή του Νέου Σχεδίου Συνταξιοδότησης.

Από τις Οργανώσεις

ΟΗΟ (ΣΕΚ) – ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) – ΠΑΣΥΔΥ – ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ – ΣΑΚ και ΣΥΠΥΚ

18.10.2022