Πληροφορούνται τα μέλη της ΟΛΤΕΚ του Γραφείου Λεμεσού ότι η Τακτική Συνέλευση του Γραφείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 5:00 μ.μ. στην Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.  Λογοδοσία από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γραφείου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε

2.  Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη

3.  Διάφορα

Για την Επιτροπή Γραφείου Λεμεσού

                         

                     Γιώργος Πρωτοπαπάς                              Αθηνή Γιώργος

                     (Πρόεδρος)                                                   (Γραμματέας)

Σημείωση:

Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν θέματα για συζήτηση στη Τακτική Συνέλευση, πρέπει να τα υποβάλουν γραπτώς στο Γραμματέα του Γραφείου το αργότερο οκτώ (8) μέρες πριν (3/11/2020) από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, μετά από παρέλευση μισής ώρας, όσα μέλη παρευρεθούν στην Τακτική Συνέλευση αποτελούν απαρτία.