Εγγραφή στο Ταμείο Αλληλεγγύης Μελών ΟΛΤΕΚ

Ενημερώνουμε τα μέλη της Οργάνωσης για την έναρξη εγγραφών στο Ταμείο Αλληλεγγύης μελών ΟΛΤΕΚ και βοήθειας στα μέλη οικογενειών αποθνησκόντων εκπαιδευτών.

Για την εγγραφή στο Ταμείο Αλληλεγγύης απαιτείται η συμπλήρωση των δύο εντύπων, (α) Αίτηση Εγγραφής και (β) Αίτηση Αποκοπής Συνδρομής, τα οποία σας επισυνάπτονται και βρίσκονται επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Οργάνωσής μας.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει ακολούθως να παραδίδονται στους Προέδρους και Γραμματείς των Επαρχιακών Γραφείων. Στους Προέδρους και Γραμματείς μπορείτε επίσης να απευθύνεστε και για περισσότερες πληροφορίες.
Σώτος Κούλλουρος – 99664147 – Πρόεδρος Επαρχ. Γραφείου Λευκωσίας-Μόρφου-Ξερού
Πάνος Ζαχαρία – 99203308 – Γραμματέας Επαρχ. Γραφείου Λευκωσίας-Μόρφου-Ξερού
Γιώργος Πρωτοπαπάς – 99997048 – Πρόεδρος Επαρχ. Γραφείου Λεμεσού
Δημήτρης Παπαδόπουλος 99686923 – Γραμματέας Επαρχ. Γραφείου Λεμεσού
Λουκής Ψαρά – 99440926 – Πρόεδρος Επαρχ. Γραφείου Λάρνακας – Αμμοχώστου
Κυπριανός Μίτας – 99609621 – Γραμματέας Επαρχ. Γραφείου Λάρνακας – Αμμοχώστου
Χρυσόστομος Καμπούρης – 99429046 – Πρόεδρος Επαρχ. Γραφείου Πάφου-Πόλης Χρ.
Δήμος Χατζηνεοκλέους – 99647755 – Γραμματέας Επαρχ. Γραφείου Πάφου-Πόλης Χρ.

Ακολουθεί κατάλογος ΠΜΠ όλων των εγκεγραμμένων μελών ΟΛΤΕΚ στο Ταμείο Αλληλεγγύης μέχρι τον ΑΠΡΙΛΙΟ του 2024

ΠΜΠ
7127
7607
7612
7621
8147
8149
8151
8393
8395
8732
8733
8734
10184
10336
10337
10414
10515
10516
10655
10849
11015
11016
11116
11145
11264
11295
11298
11342
11375
11376
11385
11445
11477
11488
11504
11543
11712
11784
12184
12188
12427
12433
12434
12516
12554
12556
12654
13115
14285
14286
14287
14322
14333
14420
14438
14659
14858
14860
14965
14969
14971
15007
15009
15086
15226
15363
15364
15582
15583
15584
15703
15710
15712
15713
15750
15955
16063
16081
16084
16085
16116
16118
16158
16190
16211
16213
16215
16237
16310
16591
16657
16896
16897
16900
16961
16975
16991
17090
17281
17283
17289
17376
17382
17412
17413
17414
17440
17441
17631
17635
17778
17838
17839
17941
18095
18136
18139
18140
18141
18142
18235
18346
18356
18360
18361
18363
18382
18383
18384
18490
18705
18706
18712
18855
18877
18909
18914
18915
18922
18935
18939
18940
19003
19144
19184
19185
19186
19187
19190
19194
19297
19314
19315
19316
19317
19364
19434
19438
19459
19462
19467
19468
19469
19544
19546
19584
19594
19632
19688
19691
19699
19721
19722
19724
19741
19752
19776
19777
19778
19785
19786
19787
19798
19803
19804
19805
19806
19807
19808
19814
19822
19869
19873
19876
19880
19881
19896
19908
19945
19946
19947
19949
19960
20005
20009
20013
20066
20067
20078
20087
20115
20121
20125
20134
20203
20206
20252
20268
20277
20316
20337
20345
20352
20448
20530
20550
20597
20630
20641
20645
20667
20676
20689
20697
20837
20838
20900
20904
20907
20908
20931
20933
20937
20941
20996
22032
22043
22228
22229
22230
22231
22232
22236
22269
22382
22386
22391
22401
22403
22404
22437
22475
22476
22522
22530
22558
22559
22959
22960
22964
22965
22970
22975
22976
22980
22981
24053
24113
24167
24169
24182
24186
24208
24451
24807
24809
24814
24815
24818
24819
24822
24824
24834
24844
24846
24849
24850
24876
24879
24882
24884
24935
24938
24971
26127
26178
26180
26184
26188
26193
26196
26317
26320
26354
26357
26404
26453
26465
26501
29199
36482