Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ενός εκπαιδευτικού είναι:

Συνολικά έτη αναγνωρισμένης υπηρεσίας (πλην των αντικαταστάσεων)

+

Σύνθεση Οικογένειας

+

Μονάδες από απόσταση και δυσμένεια των τόπων εργασίας που εργάστηκε

Επεξήγηση

  • Συνολικά έτη αναγνωρισμένης υπηρεσίας. Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται η υπηρεσία του εκπαιδευτικού στη θέση αντικαταστάτη. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός που έχει 7 χρόνια και 6 μήνες υπηρεσίας ως μόνιμος ή / και ως έκτακτος καθηγητής και 2 χρόνια ως αντικαταστάτης καθηγητής, θα πιστωθεί με 7,5 μονάδες για την υπηρεσία ως μόνιμος ή / και ως έκτακτος και 0 για την υπηρεσία ως αντικαταστάτης.

Εξαίρεση αποτελούν οι εκπαιδευτές οι οποίοι πιστώνονται το διπλάσιο των ετών υπηρεσίας τους. Δηλαδή αν στο προηγούμενο παράδειγμα είχαμε εκπαιδευτή αντί καθηγητή οι μονάδες με τις οποίες θα πιστωθεί θα είναι 15.

  • Σύνθεση οικογένειας

Άγαμος = 0 μονάδες
Έγγαμος, χήρος, διαζευγμένος = 1 μονάδα

Ηλικία παιδιού (στις 31 Αυγούστου)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, προχωρεί στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των μονάδων σύνθεσης οικογένειας, για τους εκπαιδευτικούς της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι οποίες προσμετρούνται στον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης των εκπαιδευτικών.

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή για τη διενέργεια των μεταθέσεων, το Μάιο του 2012.

Η νέα πίστωση μονάδων για κάθε παιδί του εκπαιδευτικού θα γίνεται ως εξής:

ηλικία παιδιού (σε έτη)

πίστωση μονάδων

0 μέχρι 6 (συμπληρωμένα)

3

6+ μέχρι 12 (συμπληρωμένα)

2

12+ μέχρι 20 (συμπληρωμένα)

1,5

20+ μέχρι 26 (συμπληρωμένα)

1

 

Η Επιτροπή αποφάσισε, επίσης, την πίστωση μιας μονάδας (όπως στον έγγαμο) σε μονογονιούς εκπαιδευτικούς.

Εξαιτίας των πιο πάνω αλλαγών, η Επιτροπή ανακοινώνει ότι οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δεν χρειάζεται να αποστέλλουν πιστοποιητικά φοίτησης παιδιού φοιτητή και υπηρεσίας παιδιού στην Εθνική Φρουρά.

Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός που είναι διαζευγμένος και έχει 0 παιδιά θα πιστωθεί με 1 μονάδα.

Αν ο εκπαιδευτικός είναι έγγαμος και έχει 3 παιδιά με ηλικίες 5, 12 και 28 ετών κατά την 31η Αυγούστου θα πιστωθεί με 1 (έγγαμος) + 3 (παιδί 5 ετών) + 2 (παιδί 12 ετών) + 0 (παιδί άνω των 26 ετών) =6 μονάδες.

  • Μονάδες από απόσταση και δυσμένεια των τόπων εργασίας που εργάστηκε

Εκτός έδρας: (χρόνια ) Χ (μονάδες από χιλιόμετρα + μονάδες από δυσμένεια + 1*)

Εντός έδρας: (χρόνια ) Χ (μονάδες από δυσμένεια)

*Σημείωση: όσοι εκπαιδευτικοί εργάζονται εκτός έδρας πιστώνονται με επιπλέον 1 μονάδα για κάθε έτος υπηρεσίας τους για να αντισταθμίζεται η πολυετής παραμονή εκτός έδρας σε μικρές αποστάσεις με την ολιγοετή παραμονή εκτός έδρας σε μεγάλες αποστάσεις.

Μονάδας από χιλιόμετρα: απόσταση έδρας από τόπο εργασίας σε χιλιόμετρα Χ 0,0625

Η δυσμένεια καθορίζεται από το αν ο τόπος εργασίας βρίσκεται σε αστική ή αγροτική περιοχή, όπως επίσης τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου εργασίας και τις συνθήκες συγκοινωνίας.

Δυσμένεια Μονάδες Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Α (Α) 0 Όλες οι πόλεις + Δάλι, Αγ. Βαρβάρα, Κίτι, Γέρι, Ύψωνας, Τραχώνι, Αραδίππου
Β (Β) 0,5 Ακάκι, Πολέμι, Παλιομέτοχο, Κοκκινοτριμιθιά, Επισκοπή, Κλήρου
Γ (Γ) 1 Αθηένου, Παραλίμνι, Ευρύχου – Σολέα, Δερύνεια, Αυγόρου, Φρέναρος (Κοκκινοχώρια), Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμπου
Δ (Δ) 1,5 Λεύκαρα, Όμοδος, Πόλη Χρυσοχούς
Ε (Ε) 2 Αγρός, Παναγιά
Στ (F) 3 Λεμύθου, Πεδουλάς
Ζ (G) 4 Κάτω Πύργος

Παραδείγματα

1) Εκπαιδευτικός που εργάστηκε για 2 χρόνια στα Λεύκαρα με έδρα τη Λευκωσία (απόσταση 55 χλμ) θα πιστωθεί:

2 Χ (55 Χ 0,0625 + 1,5 + 1) = 11,875 μονάδες

 

2) Εκπαιδευτικός που είχε έδρα τον Αγρό και εργάστηκε για 1 χρόνο στον Αγρό (10 περιόδους) και στη Λεμεσό (14 περιόδους) ταξιδεύοντας 40 χλμ.

(10 / 24) Χ (2 δυσμένεια) = 0,833 μονάδες

(14 / 24) Χ (40 Χ 0,0625 + 0 + 1) = 2,042 μονάδες

Έτσι 0,833 + 2,042 = 2,875 μονάδες