Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στην ομιλία του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πετρίδης, στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2022, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρόθεση του για φορολογική μεταρρύθμιση εφόσον προηγηθεί διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Με βάση τα πιο πάνω, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, την ΠΑΣΥΔΥ και τον ΣΑΚ, θέσαμε με επιστολή μας την αναγκαιότητα της φορολογικής ελάφρυνσης των φυσικών προσώπων και αναπροσαρμογής των φορολογικών κλιμάκων. Σημειώσαμε επίσης ότι η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε το 2008 και ότι σεβόμενοι την δυσχέρεια που περιήλθε η χώρα μας εξαιτίας της τραπεζοοικονομικής κρίσης και στην συνέχεια της υγειονομικής δεν διεκδικήσαμε οτιδήποτε αναφορικά με τα πιο πάνω. Επίσης στην ίδια επιστολή ζητήσαμε συνάντηση για προώθηση του θέματος.

Στα πλαίσια της πιο πάνω προσπάθειας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τις υπόλοιπες Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, την ΠΑΣΥΔΥ και τον ΣΑΚ την ερχόμενη Τετάρτη 9 Μαρτίου για συντονισμό των ενεργειών μας.

ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ : 03/03/2022