Κοινή Διακήρυξη Εκπαιδευτικών Οργανώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών 2023

 «Οι Εκπαιδευτικοί που Χρειαζόμαστε για την Εκπαίδευση που Θέλουμε»

Οι Ελληνοκυπριακές και Τουρκοκυπριακές Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, ΠΟΕΔ, KTÖS, ΟΕΛΜΕΚ, KTOEÖS, OΛTEK και DAÜ-SEN, μέλη της Εκπαιδευτικής Διεθνούς (EI) και της Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση (ETUCE), γιορτάζουν μαζί, όπως κάθε χρόνο, την 5η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών. Τιμούμε τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς, τους επαγγελματίες που δημιουργούν το μέλλον καθημερινά, σε αίθουσες διδασκαλίας σε όλο τον κόσμο.

Η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.  Αποτελεί επίσης βασική προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, από την προώθηση της ειρήνης, την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης έως την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του οράματος για το μέλλον.

Η διασφάλιση της κατάρτισης και της επαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών είναι ο μόνος τρόπος για να αρχίσουμε να χτίζουμε την εκπαίδευση που χρειαζόμαστε για το μέλλον που θέλουμε.  Είναι επίσης σημαντικό, κάθε παιδί να λαμβάνει ποιοτική εκπαίδευση, χωρίς να βιώνει τον οποιοδήποτε αποκλεισμό.  Η παροχή ίσων ευκαιριών στην μάθηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η συμπερίληψη είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.  Είναι σημαντικό να αποτραπούν και να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να δημιουργηθεί στις σχολικές μονάδες ένα κλίμα το οποίο να αναγνωρίζει τα οφέλη της διαφορετικότητας και να ενισχύει την ανεκτικότητα.  Το σχολείο πρέπει να είναι ένα ασφαλές μέρος, τόσο για τους μαθητές/ριες όσο και για τους/τις εκπαιδευτικούς.

Ενδυναμώνοντας τους εκπαιδευτικούς μας και αναγνωρίζοντας τη σημασία του επαγγέλματος, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν προτεραιότητα και οι μαθητές/ριες θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.  Η ενδυνάμωση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού απαιτεί την παροχή των απαραίτητων πόρων, όσον αφορά το προσωπικό αλλά και την οικονομική στήριξη, για να μπορέσουν οι σχολικές μονάδες να αναπτυχθούν, να παρέχουν την υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης και να διαδραματίσουν τον ευρύτερο ρόλο τους στις τοπικές κοινότητες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Η βιώσιμη και αποτελεσματική δημόσια οικονομική στήριξη της εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων είναι ζωτικής και καθοριστικής σημασίας για τη διαφύλαξη της αρχής της δημόσιας ευθύνης και της αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του τομέα της εκπαίδευσης.

Όσον αφορά την χώρα μας, είναι επίσης καθήκον μας να εργαστούμε για ένα καλύτερο αύριο, με αλληλοσεβασμό και κατανόηση και να διδάξουμε στα σχολεία μας τη σημασία της ειρήνης, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

ΠΟΕΔ – KTÖS- ΟΕΛΜΕΚ – KTOEÖS – OΛTEK – DAÜ-SEN