Όνομα

  Θέση

  ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ Παναγιώτης   Πρόεδρος
  ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Μάριος   Αντιπρόεδρος
  ΛΟΙΖΟΥ Λένος   Γεν. Γραμματέας
  ΚΟΥΜΗ Ιάκωβος   Γεν. Ταμίας
  ΓΑΛΑΤΗΣ Χρίστος   Γεν. Οργανωτικός Γραμματέας