Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι η ΟΛΤΕΚ συνεχίζει να παρέχει τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης των μελών της μέσω Ομαδικού Σχεδίου Ασφάλισης με τον ασφαλιστικό οργανισμό METLIFE.  Στο σχέδιο μπορούν να ενταχθούν και συνάδελφοι που έχουν αφυπηρετήσει και δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, καθώς επίσης και σύζυγοι των συναδέλφων.

Όσοι από τους συναδέλφους δεν συμμετέχουν στο σχέδιο και επιθυμούν να το πράξουν μπορούν να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο αίτησης και ακολούθως να το παραδώσουν στους Προέδρους των Επαρχιακών Γραφείων της πόλης τους καταβάλλοντας μαζί και το ποσό των €146.44. (είτε σε μετρητά ή σε επιταγή στο όνομα METLIFE).

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να διεκπεραιώσουν αυτή τη διαδικασία μέχρι τις 28/2/2024.  Παράλληλα σας πληροφορούμε ότι η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει από την ημερομηνία πληρωμής του ασφαλίστρου.

ΧΡΟΝΙΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ   €146.44 (Ασφάλεια Ζωής €117,39 + Ασφάλεια Ατυχημάτων €29,05). 

Αναλυτικά η Ασφάλεια καλύπτει τα πιο κάτω:


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ€17,087.00 (Θάνατος από οποιαδήποτε αιτία). Ανανεώνεται μέχρι την ηλικία των 65 ετών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ€34,173.00 (Μόνιμη Ολική και Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα). Ανανεώνεται μέχρι την ηλικία των 70 ετών.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ – €51,260.00 (Θάνατος από ατύχημα)

6 Φεβρουαρίου 2024

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.